Imagine 1Imagine 2Imagine 3Imagine 4Imagine 5Imagine 6Imagine 7Imagine 8Imagine 9Imagine 10

Evaluare pentru impozitare

Generalităţi

Începând din anul 2016 impozitul pe locuințe nu mai ține cont de calitatea proprietarului persoană fizică sau persoană juridică ci de scopul utilizării clădirii. Astfel, impozitele sunt structurate în următoarele 3 categorii:

 1. folosirea clădirii în scop rezidențial/locuință, cu cota de impozitare 2017 între 0,08% și 0,2%;
 2. folosirea clădirii în activități economice (sedii PFA, sedii firmă, cabinete etc) cu procente de impozitare (cota de impozitare 2017) între 0,2% și 1,3%, cu condiția ca aceste clădiri să fie reevaluate/ construite/ achiziționate în ultimii 5 ani;
 3. folosirea clădirii în activități economice dar construcția nu este reevaluată în ultimii 5 ani, când cota de impozitare 2017 este de 2% din valoarea clădirii.

În plus, prin Codul Fiscal apar următoarele majorări ale bazei impozabile pentru construcții:

 1. valoarea metrului pătrat de construcție în anul 2017 este de 1.000 lei/metru pătrat;
 2. Începând de anul trecut odata cu intrarea in vigoare a Codului fiscal avem creșterea indicelui de majorare a valorii construcției pentru măsurarea la exterior la procentul de 40%, respectiv la o valoare a indicelui de 1,4 față de o valoare a indicelui aplicabilă în 2015 de 1,2 când procentul de actualizare era de 20%;
 3. autoritățile locale pot majora cu până la 50% aceste procente.

Pentru Bucureşti

Cota de impozitare 2017 pe clădiri datorată de persoanele fizice:

 • Pentru clădirile rezidenţiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2017 este 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2;
 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2017 este 0,2% asupra valorii care poate fi:
  1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
  2. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  3. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Cota de impozitare 2017 / taxa pe clădiri datorată de persoanele juridice:

 • Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2017 este 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;
 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2017 este 1,5% asupra valorii impozabile a clădirii.

Sursa: www.impozitelocale1.ro


Pentru Tulcea

Cota de impozitare 2017 pe clădiri datorată de persoanele fizice:

 • Pentru clădirile rezidenţiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2017 este 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2;
 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2017 este 1% asupra valorii care poate fi:
  1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
  2. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  3. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Cota de impozitare 2017 / taxa pe clădiri datorată de persoanele juridice:

 • Pentru cladirile rezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2017 este 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;
 • Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2017 este 1,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Sursa: www.primariatulcea.ro şi ANEVAR


EFECTUĂM EVALUĂRI PENTRU IMPOZITARE ŞI PENTRU JUDEŢUL ILFOV!