Imagine 1Imagine 2Imagine 3Imagine 4Imagine 5Imagine 6Imagine 7Imagine 8Imagine 9Imagine 10

Topografie

 • Lucrari de cadastru şi intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane şi extravilane;
 • Dezmembrări, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Comasări şi/sau alipiri de terenuri sau parcele;
 • Trasari construcţii, cote, limite de proprietate;
 • Realizare planuri topografice de situaţie in format analogic si digital;
 • Intocmirea modelului analogic şi digital 3D al terenului;
 • Planuri de situaţie în vederea obţinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiţii (construcţii, amenajări, restructurări);
 • Asistenţă topografică de şantier;
 • Trasarea axelor construcţiilor şi punctelor caracteristice ale construcţiilor;
 • Transmiterea cotelor în groapa de fundare;
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Supravegherea comportării clădirilor în timpul construcţiei şi după finalizarea acesteia;
 • Profile longitudinale şi transversale;
 • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze);
 • Ridicări topografice pentru proiecte de parcuri eoliene şi fotovoltaice;
 • Consultanta tehnică de specialitate.